Tekstury

Calcium

Waga:
500g

CZYLI MLECZAN WAPNA TRADYCYJNIE UŻYWANY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM. CALCIUM MA ZASADNICZE ZNACZENIE W REAKCJI Z ALGINEM, WSPÓLNIE SFERYFIKUJĄ. JEST TO IDEALNY REAGENT DZIĘKI JEGO WYSOKIEJ ROZPUSZCZALNOŚCI W WODZIE, POSIADA ZDOLNOŚĆ DO SFERYFIKACJI ZALEŻNIE OD ZAWARTOŚCI WAPNIA.

Wstecz