Tekstury

Izomalt

Waga:
500g

100% izomalt, otrzymywany z sacharozy.
Może być stosowany jako zamiennik dla sacharozy (w proporcji 1:1) bez zmiany cech fizycznych produktu ostatecznego. Charakteryzuje się o połowę niższą kalorycznością niż sacharoza. Jest stały również w wysokich temperaturach (150 °C) bez efektu brązowienia.

Wstecz