Liofilizaty

CZYM jest LIOFILIZACJA?

PROCES LIOFILIZACJI czyli suszenie sublimacyjne, polega na usuwaniu wody z zamrożonego produktu, tak aby umożliwić zamarzniętej wodzie w produkcie przejście bezpośrednio ze stanu stałego do stanu lotnego (czyli umożliwić parowanie lodu). Aby proces ten zachodził  prawidłowo liofilizacja powinna być wykonywana w znacznie obniżonym ciśnieniu, najlepiej w próżni oraz  trwać od 16 do 24 godzin. Dzięki całkowitemu pozbawieniu wody, produkt traci ponad 90% swojej pierwotnej wagi a finalna zawartość wilgoci w jest zredukowana do 2%. Jeśli liofilizowany produkt jest szczelnie zapakowany, żywność może być przechowywana przez wiele lat.